Loading...

Κατάψυξη ωοθηκικού ιστού

Τεκνοποίηση σε γυναίκες πάσχουσες από νεοπλασία

H ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, ειδικά για τις γυναίκες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε κατάψυξη ωαρίων για ιατρικούς λόγους.

Σε αντίθεση με την κατάψυξη των ωαρίων και των εμβρύων, όπου μόνο ένας κύκλος μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, η κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και οι γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία σχεδόν αμέσως μετά τη διάγνωση μπορεί να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

Η κρυοσυντήρηση του ωοθηκικού ιστού είναι μια μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας στην οποία το εξωτερικό στρώμα μιας ωοθήκης, το οποίο περιέχει μεγάλο αριθμό νεαρών ωαρίων, αφαιρείται και καταψύχεται για μελλοντική χρήση. Στη διαδικασία κατάψυξης του ωοθηκικού ιστού , ένα τμήμα μιας ωοθήκης απομακρύνεται συνήθως με λαπαροσκόπηση. Στο εργαστήριο, το εξωτερικό στρώμα των ωοθηκών (που ονομάζεται φλοιός των ωοθηκών) κόβεται σε μικρές λωρίδες και καταψύχεται.

Στο κέντρο μας ήδη ακολουθείται η διαδικασία αυτή με μεγάλη επιτυχία και δίνοντας την δυνατότητα σε γυναίκες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να νιώσουν την ευτυχία της μητρότητας να έχουν στα χέρια τους το παιδί τους. Είμαστε σε επιτύχεις συνεργασία εδώ και χρόνια με τον Claus Yding Andersen στο Aarhus University of Denmark, πρωτοπόρο στον κόσμο της μεθόδου αυτής.

Όταν ο ασθενής θεραπευτεί από την πρωτογενή ασθένεια και είναι έτοιμος να έχει παιδιά, οι ωοθηκικές λωρίδες αποψύχονται και μεταμοσχεύονται πίσω στο σώμα, λαπαροσκοπικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, οι μεταμοσχευμένες ωοθηκικές λωρίδες επανακτούν κανονική λειτουργία παραγωγής ορμονών και ωαρίων. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί παγκοσμίως περισσότερες από 40 γεννήσεις μετά από κατάψυξη ωοθηκών και μεταμόσχευση.

Τα πιο συνηθισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για αυτήν την προσέγγιση συνοψίζονται παρακάτω:

1. Βιοψία. Η αφαίρεση του ωοθηκικού ιστού είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Συλλέγονται περίπου δώδεκα μικρές βιοψίες φλοιώδους ιστού των ωοθηκών (3x3x1 mm) Αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η λαπαροσκόπηση.

2. Ιστολογική εξέταση. Οι λωρίδες ωοθηκικού ιστού παρατηρούνται αμέσως από έναν παθολόγο για να επιβεβαιώσουν ταυτόχρονα την παρουσία θυλακίων και την απουσία μίας μαζικής διήθησης του καρκίνου.

3. Κρυοσυντήρηση. Ο ωοθηκικός ιστός μπορεί να κρυοσυντηρείται ανεξάρτητα από την εμμηνορροϊκή φάση, η οποία δεν αντιπροσωπεύει καθυστέρηση στην ογκολογική θεραπεία, σε ατμό υγρού αζώτου( – 180° C ).

4. Επανεμφύτευση. Ο αποθηκευμένος ωοθηκικός ιστός μπορεί να μεταμοσχευθεί ορθοτοπικά (στην υπόλοιπη ωοθήκη, στο ωοθηκικό φλοιό ή στον ευρύτερο σύνδεσμο), ετεροτοπικά ( τον υποδόριο ιστό της κοιλιάς, το πρόσθιο τοίχωμα της κοιλίας, ακριβώς κάτω από το περιτόναιο ή στον ορθό μυ), ή όπως έχουν αναφερθεί πρόσφατες μελέτες να ωριμάσουν εντελώς in vitro.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της κατάψυξης των ωοθηκικών ιστών είναι ο αριθμός των ωαρίων που μπορούν να καταψυχθούν. Η κατάψυξη των εμβρύων και η κατάψυξη των ωαρίων συνήθως οδηγούν σε περιορισμένο αριθμό εμβρύων η ωαρίων κατόπιν απόψυξης. Αντίθετα, η κατάψυξη των ωοθηκικών ιστών επιτρέπει στις γυναίκες να καταψύξουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεαρών ωαρίων, για μελλοντική χρήση. Όταν ο κατεψυγμένος ωοθηκικός ιστός επανεμφυτευτεί στο σώμα και επανακτήσει τις λειτουργίες του, τα ανώριμα ωάρια που καταψύχθηκαν στο εσωτερικό του ιστού αρχίζουν να αναπτύσσονται κανονικά και γίνονται ανακτήσιμα σε μια διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η κατάψυξη των ωοθηκών είναι επίσης μια σημαντική μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας για νεαρά κορίτσια. Όταν μια νεαρή κοπέλα έχει διαγνωστεί με καρκίνο ή άλλες καταστάσεις που απαιτούν σωτήρια θεραπεία για το ωοθήκες, η επιλογή της κατάψυξης ωαρίων μπορεί να μην είναι εφικτή.

Share This Page!