Loading...

Κρυοσυντήρηση σπέρματος – Τράπεζα σπέρματος

Το σπέρμα μπορεί να καταψυχθεί προερχόμενο από δύο πηγές: από εκσπερμάτιση ή από εκχύλιση μέσω χειρουργικής επέμβασης (επιδιδυμίδας, & δείγματα σπέρματος από τους όρχεις). Η συντήρηση κατεψυγμένου σπέρματος διαρκεί συνήθως για την περίοδο ενός έτους ενώ σε αυτό το διάστημα, συζητούνται οι μελλοντικές ενέργειες. Πιστεύεται γενικά, ότι το σπέρμα που έχει περάσει τη διαδικασία ψύξης – απόψυξης δεν έχει περισσότερους κινδύνους να παρουσιάσει συγγενείς ανωμαλίες, από φρέσκο σπέρμα εκσπερμάτισης.

Το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης είναι σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στην Ευρώπη, την Cryos Bank στη Δανία, προκειμένου να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας του σπέρματος στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τη χρήση δότη σπέρματος.

Όλοι οι δότες επιλέγονται κάτω από τις αυστηρότερες και υποχρεωτικές διαδικασίες ελέγχου, κάθε τρεις μήνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα του σπέρματος. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν ψυχολογικές εξετάσεις, πλήρεις παθολογικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση γενετικών ανωμαλιών, η σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών καθώς και διάφορους ιούς (όπως ηπατίτιδα). Όλα τα δείγματα σπέρματος εγκρίνονται μετά από καραντίνα 6 μηνών.

Υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή, όπου η κατάθεση σπέρματος σε μια τράπεζα μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, προσφέρει επιλογές για τη μελλοντική διατήρηση της γονιμότητας αλλά και τη γαλήνη του εσωτερικού μας κόσμου Οι δύο βασικοί λόγοι για την κατάψυξη σπερματοζωαρίων είναι η μακρόχρονη διατήρηση για χρήση στο μέλλον και η διαθεσιμότητα σπέρματος δότη για σπερματέγχυση.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι άνδρες θα πρέπει να εξετάσουν την κρυοσυντήρηση σπέρματος:

Όταν έχουν πρόθεση να πραγματοποιήσουν υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Το σπέρμα μπορεί να αποθηκευτεί, για χρήση σε IUI, IVF εξωσωματική γονιμοποίηση, ICSI, GIFT, και σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες, ώστε να είναι διαθέσιμο σε μια κρίσιμη στιγμή. Σπέρμα που προέρχεται από εκχύλιση, δονητική διέγερση, ή μέσω χειρουργικής, μπορεί να αποθηκευτεί προκειμένου να αποτραπεί η ανάγκη για πρόσθετες διαδικασίες.

Πριν από θεραπείες για καρκίνο

Θεραπείες για τον καρκίνο, όπως η χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη στειρότητα και/ή υπογονιμότητα. Έχοντας καταψύξει το σπέρμα μπορεί να διατηρήσει τη πιθανότητα για γονιμότητα στο μέλλον.

Πριν από εγχείρηση προστάτη ή όρχεων

Η χειρουργική επέμβαση στους όρχεις, ή η αφαίρεση του προστάτη καθώς και παρόμοιες εγχειρήσεις μπορεί να προκαλέσει στειρότητα, ή να ανακατευθύνουν τη ροή του σπέρματος στην ουροδόχο κύστη. Η κρυοσυντήρηση σπέρματος μπορεί να διασφαλίσει ότι οι άνδρες που υπόκεινται σε αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να διατηρήσουν τις αναπαραγωγικές τους δυνατότητες.

Σκέψη για στειροποίηση (βασεκτομή)

Η κρυοσυντήρηση σπέρματος μπορεί να διατηρήσει τη γονιμότητα και να περιορίσει την ανάγκη αναστρέψιμης χειρουργικής επέμβασης, εφόσον οι προσωπικές επιλογές αλλάξουν.

Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου

Επαγγέλματα υψηλού κινδύνου με έκθεση σε χημικές ουσίες, ακτινοβολία, υπερβολική ζέστη, κλπ. μπορεί να προκαλέσουν στειρότητα στους άνδρες.

Χαμηλός αριθμός ή χαμηλής ποιότητας σπέρματος.

Δείγματα σπέρματος υψηλής ποιότητας μπορούν να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση σε IVF εξωσωματική γονιμοποίηση και ICSI. Τα δείγματα μπορούν να συγκεντρωθούν για να αυξήσουν την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης.

Δυσλειτουργία εκσπερμάτισης.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός σπερματοζωαρίων και η ποιότητα του σπέρματος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, όταν δεν πραγματοποιείται εκσπερμάτιση. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου οι άνδρες δεν μπορούν εκσπερματίσουν, όπως π.χ. από τραύμα της σπονδυλικής στήλης, η αποθήκευση – διατήρηση του σπέρματος όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά από ένα τέτοιο ατύχημα, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες γονιμότητας.

Όταν οι άνδρες θα είναι απόντες.

Η κατάψυξη σπέρματος επιτρέπει στη σύντροφο να συνεχίσει με τον αναπαραγωγικό προγραμματισμό ακόμα και αν ο σύντροφος δεν μπορεί να είναι παρών, π.χ. επειδή έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα με πολλά ταξίδια, απρόβλεπτα γεγονότα, κ.λ.π.

Share This Page!