Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης.   Το Κέντρο Γονιμότητας της Κρήτης βρίσκεται στο:   Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης, Ιατρική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Αρχ. Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202, Ηράκλειο, Ελλάδα +302810245253   Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.   Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσάς” και “Σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Μέρος”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συνεδριάσεις καθορισμένης διάρκειας είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, Τις ανάγκες του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.   Cookies Εφαρμόζουμε τη χρήση cookies. Με τη χρήση του ιστοτόπου του Κέντρου Γονιμότητας της Κρήτης, συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Κέντρου Γονιμότητας. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών αυτών. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.   Άδεια Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://www.fertilitycrete.gr/ για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να:

 • Δημοσιεύσετε υλικό από https://www.fertilitycrete.gr/
 • Πουλήσετε, μισθώσετε ή υποδείξετε υλικό από το https://www.fertilitycrete.gr/
 • Αναπαράγετε ή αντιγράφετε υλικό από το https://www.fertilitycrete.gr/
 • Αναδημοσιεύσετε περιεχομένο από το Κέντρο Γονιμότητας της Κρήτης (εκτός εάν το περιεχόμενο προορίζεται ειδικά για αναδιανομή).

  Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
 2. Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τις απόψεις του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης, των αντιπροσώπων του ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης δεν ευθύνεται ή δεν ευθύνεται για τα σχόλια ή για τυχόν έξοδα απώλειας, ευθύνης, αποζημίωσης ή δαπάνης που προκλήθηκαν ή επλήγησαν από οποιαδήποτε χρήση και / ή απόσπαση και / ή εμφάνιση των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.
 3. Το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ως ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
 4. Δικαιολογείτε και αντιπροσωπεύετε ότι:
  1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκατάθεσεις για να το κάνετε αυτό.
  2. Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
  3. Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί εισβολή του ιδιωτικού απορρήτου
  4. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 5. Χορηγείτε με το παρόν στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία των Σχολίων σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

  Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

 1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες;
 • Μηχανές αναζήτησης;
 • Οργανισμοί ειδήσεων.
 • Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία μας στον ιστό με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με υπερσυνδέσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων και
 • Συστηματικές Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις, εκτός από την πρόσκληση για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων, οι οποίες ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας.
 1. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι παραπλανητικός. β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά την κρίση μας άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, και η Ένωση Καταναλωτών.
 • ιστοσελίδες κοινότητας dot.com.
 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων,
 • διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων.
 • δικτυακές πύλες.
 • εταιρείες λογιστικής, νομικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις. Και
 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσεων από αυτούς τους οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς ύποπτους τύπους επιχειρήσεων, όπως η εργασία στο σπίτι, εγχώριες ευκαιρίες, δεν επιτρέπεται να συνδέονται) · (β) ο οργανισμός δεν έχει καθόλου ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα που σχετίζεται με την υπερσύνδεση υπερβαίνει την απουσία του Κέντρου Γονιμότητας της Κρήτης. και δ) όταν ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή είναι διαφορετικά σύμφωνο με το περιεχόμενό του σε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που ενισχύει την αποστολή του οργανισμού. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και προϊόντων ή υπηρεσιών · και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδεδεμένου μέρους. Αν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@fertilitycrete.com. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται υπερσύνδεσμοι με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα. ή
 • Χρησιμοποιώντας τον ενιαίο εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με? ή
 • Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε άλλη περιγραφή του ιστότοπού μας ή υλικού που συνδέεται με αυτό είναι λογικό στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέοντος μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση της απουσίας συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.   Πλαίσια iFrames Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της τοποθεσίας μας στο Web.   Διατήρηση δικαιωμάτων Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή κάποιον συγκεκριμένο σύνδεσμο στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική της σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε και τηρείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.   Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας στο Web ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το κάνουμε ή να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς. Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται συνεχώς.   Αποποίηση ευθυνών Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν θα:

 1. περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.
 2. περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.
 3. περιορίζει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. ή
 4. αποκλείει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμης υποχρέωσης. Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.   Τελευταία ενημέρωση: 01/01/2018

Share This Page!