Loading...

Νεότερες τεχνικές που αυξάνουν τα ποσοστά κυήσεων

Κατάψυξη ωοθηκικού ιστού

Τεκνοποίηση σε γυναίκες πάσχουσες από νεοπλασία

H ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, ειδικά για τις γυναίκες που δεν μπορούν να υποβληθούν σε κατάψυξη ωαρίων για ιατρικούς λόγους.

Σε αντίθεση με την κατάψυξη των ωαρίων και των εμβρύων, όπου μόνο ένας κύκλος μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, η κατάψυξη του ωοθηκικού ιστού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και οι γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία σχεδόν αμέσως μετά τη διάγνωση μπορεί να είναι σε θέση να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

Η κρυοσυντήρηση του ωοθηκικού ιστού είναι μια μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας στην οποία το εξωτερικό στρώμα μιας ωοθήκης, το οποίο περιέχει μεγάλο αριθμό νεαρών ωαρίων, αφαιρείται και καταψύχεται για μελλοντική χρήση. Στη διαδικασία κατάψυξης του ωοθηκικού ιστού , ένα τμήμα μιας ωοθήκης απομακρύνεται συνήθως με λαπαροσκόπηση. Στο εργαστήριο, το εξωτερικό στρώμα των ωοθηκών (που ονομάζεται φλοιός των ωοθηκών) κόβεται σε μικρές λωρίδες και καταψύχεται.

Στο κέντρο μας ήδη ακολουθείται η διαδικασία αυτή με μεγάλη επιτυχία και δίνοντας την δυνατότητα σε γυναίκες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να νιώσουν την ευτυχία της μητρότητας να έχουν στα χέρια τους το παιδί τους. Είμαστε σε επιτύχεις συνεργασία εδώ και χρόνια με τον Claus Yding Andersen στο Aarhus University of Denmark, πρωτοπόρο στον κόσμο της μεθόδου αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Endometrial scratch, μια τεχνική ικανή να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες των θεραπειών υπογονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF, ICSI, IUI, Δωρεά ωαρίων κ.λπ.) μπορεί να οφείλονται σε κάποιο ελάττωμα του ενδομητρίου.

Πιο συγκεκριμένα κάποιες φορές, ακόμα και αν η ποιότητα τον γονιμοποιημένων ωαρίων είναι άριστη, η δεκτική ικανότητα του ενδομητρίου- της βλεννογόνου που επικαλύπτει τη μήτρα- μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Σ’αυτή τη περίπτωση μπορούμε πλέον να καταφύγουμε στη χρήση μιας νέας υστεροσκοπικής τεχνικής με την ονομασία ‘‘endometrial scratch ή endometrial injury’’. Επιγραμματικά πρόκειται για έναν τεχνητό ερεθισμό του ενδομητρίου δια μέσου υστεροσκόπησης.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ένα μικρο-καθετήρα δημιουργούμε μικρές αμυχές στο ενδομήτριο αποσκοπώντας στην ενεργοποίηση του μηχανισμού ανάπλασης της βλεννογόνου και στην έκκριση ουσιών όπως οι κυτοκίνες και άλλων αναπτυξιακών παραγόντων, έτσι ώστε να επιτύχουμε την αναδημιουργία μιας νέας καλύτερης ποιότητας ενδομητριακής επικάλυψης, πιο δεκτικής στην επικόλληση του εμβρύου σ’αυτή.

Ως προς την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας της παραπάνω μεθόδου έχουν διεξαχθεί και δημοσιευθεί στο περιοδικό Reproductive Biomedicine επτά ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες, που καταδεικνύουν πως σε ένα συνολικό δείγμα δυο χιλιάδων γυναικών που εφαρμόστηκε η παραπάνω τεχνική- έχοντας προηγουμένως παραπάνω από μια αποτυχίες στο μετά-εμβρυομεταφορικό στάδιο της εξωσωματικής- μια αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων του ύψους του 70%.

Η τεχνική του ενδομητριακού τραυματισμού είναι ανώδυνη, ελάχιστα παρεμβατική και εφαρμόζεται πριν ακόμα από το φαρμακευτικό πρωτόκολλο της θεραπείας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Βιβλιογραφία:

  • Potdar N, Gelbaya T, Nardo LG. Reproductive BioMedicine Online 2012; 25(6): 561-571.

Χορήγηση Λιποπρωτεΐνης

Μια σημαντική μέθοδος που δρα υποστηρικτικά στις θεραπείες υπογονιμότητας, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι και η χορήγηση λιποπρωτεΐνης, ειδικότερα συνίσταται η χρήση της μετά από περισσότερες από μιας αποτυχημένες εμβρυομεταφορές.

Οι ιατρικές μελέτες που επικεντρώνονται σε γυναίκες με προβλήματα υπογονιμότητας καταδεικνύουν ότι η χορήγηση λιποπρωτεΐνης ενδοφλεβίως καταστέλλει τη δράση των κύτταρων ΝΚ (Natural Killers cells) τα οποία συχνά ενοχοποιούνται για τις ανεξήγητες καθ΄ έξιν αποβολές κάτω από φυσιολογικές συνθήκες από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν ότι η λήψη λιποπρωτεΐνης μπορεί να ρυθμίσει τη δράση των ΝΚ κυττάρων σε γυναίκες με αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Βιβλιογραφία:

  • Achdout, H., I. Manaster, et al. (2008). “Influenza virus infection augments NK cell inhibition through reorganization of major histocompatibility complex class I proteins.” J Virol82(16): 8030-8037.
  • De Carolis, C., C. Perricone, et al. (2010). “NK cells, autoantibodies, and immunologic infertility: a complex interplay.” Clin Rev Allergy Immunol39(3): 166-175.
  • Kling, C., A. Schmutzler, et al. (2008). “Two-year outcome after recurrent implantation failure: prognostic factors and additional interventions.” Arch Gynecol Obstet278(2): 135-142.
  • Kwak-Kim, J., K. M. Yang, et al. (2009). “Recurrent pregnancy loss: a disease of inflammation and coagulation.” J Obstet Gynaecol Res35(4): 609-622.
  • Roussev, R. G., S. C. Ng, et al. (2007). “Natural killer cell functional activity suppression by intravenous immunoglobulin, intralipid and soluble human leukocyte antigen-G.” Am J Reprod Immunol57(4): 262-269.
  • Tan, B. K., P. Vandekerckhove, et al. (2005). “Investigation and current management of recurrent IVF treatment failure in the UK.” Bjog112(6): 773-780.
  • Vosshenrich, C. A. J., M. E. Garcia-Ojeda, et al. (2006). “A thymic pathway of mouse natural killer cell development characterized by expression of GATA-3 and CD127.” Nat Immunol7(17013389): 1217-1224.
  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22340745

Ενέσιμη ενδομητριακή χορηγήση χοριακής γοναδοτροπίνης (ΗCG)

Η επιτυχής προσκόλληση του εμβρύου μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση και την εμβρυομεταφορά εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα των γονιμοποιημένων ωαρίων αλλά και την μειωμένη δεκτικότητα του ενδομητρίου. Υπολογίζεται ότι το 50% των αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF προκαλείται από την αδυναμία προσκόλλησης. Κλινικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η έγχυση εντός του ενδομητρίου της γοναδοτροπίνης πριν την εμβρυομεταφορά αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα προσκόλλησης του εμβρύου επάνω στη βλεννογόνο άρα και της επιτυχημένης εγκυμοσύνης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση ΙVF.

Βιβλιογραφία:

  • Ragaa Mansour,Nevine Tawab, B.Sc., Omnia Kamal, B.Biomed., Yahia El-Faissal, M.D.,Ahmed Serour, M.D., Mohamed Aboulghar, M.D., Gamal Serour, M.D. Fertility and Sterility, Volume 96, Issue 6, December 2011, Pages 1370-1374.e11

Γενετική ανίχνευση με την μέθοδο PCR χλαμυδίων και μυκοπλάσματος

Γενετική ανίχνευση με την μέθοδο PCR χλαμυδίων και μυκοπλάσματος σε ιστό περιόδου (αίμα περιόδου), που πιθανών επηρεάζει την εμφύτευση των εμβρύων.

Μαγνητικός Διαχωρισμός Κυττάρων (MACS)

Ο Μαγνητικός Διαχωρισμός Κυττάρων (MACS) είναι μία τεχνική η οποία επιτρέπει στο σπέρμα με τις καλύτερες ιδιότητες να επιλεχθεί για χρήση σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ωρίμανση ωαρίων στο εργαστήριο (IVM)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι παραπάνω καινοτόμες τεχνικές ,βοηθούν στην αποφυγή επαναλαμβανόμενων αποβολών και άρα αποτυχημένων προσπαθειών εμφύτευσης. Σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία αποτελεί ο σωστά ενημερωμένος θεράπων ιατρός που θα κατευθύνει το ζευγάρι στο να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη μικρότερη ψυχολογική , οικονομική και χρονική επιβάρυνση.

Share This Page!